OVERVIEW
Saya dari IBS, COB, UUM. Saya terlibat dengan penyelidikan di bawah FRGS bernilai RM62500 sebagai ahli. Tajuk penyelidikan ialah PEMBANGUNAN MODEL PENJENAMAAAN PRODUK ISLAM. Dalam tahun 2014, saya memiliki lima artikel yang telah diterbitkan iaitu 1) The Concept of Dimension in Human Resource Management from Islamic Management Perspective (Middle-East Journal of Scientific Research), 2) Conceptual Study on Takaful Retirement Plan: A Case study of Amanah Takaful agency in Malaysia, 3) Surat kredit I sebagai metod Pembayaran dalam Perdagangan Antarabangsa dan Isu-Isu Syariah, 4) Pandangan Mazhab Shafie dalam Wacana Fiqh Muamalah Semasa di Malaysia: Analisis kandungan Portal E-Muamalat (Proceedings Islamic Business Management Conference) dan 5)AL-QABD (PEMILIKAN) DAN PERLAKSANAANNYA DALAM SURAT KREDIT-I MURABAHAH (THE 6th ISLAMIC BANKING, ACCOUNTING AND FINANCE CONFERENCE 2014 (iBAF2014)).
PUBLICATION CHART
LIST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST OF RESEARCH
CONSULTATION
INTELLECTUAL PROPERTIES
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION