OVERVIEW
Keterujaan saya ialah segala hal tentang bahasa. Maka itu, sejak ijazah pertama saya menekuni linguistik. Kini, saya ialah pensyarah dan penyelidik ilmu linguistik, dengan pengkhususan dalam bidang dialektologi, historical linguistik dan sosiolinguistik. Saya memilih bidang linguistik yang ini kerana saya obses mengenai hubungan bahasa/dialek-sejarah-masyarakat. Hajat besar saya ialah untuk merekonstruksi sejarah bahasa dan dialek Melayu di Semenanjung bagi membolehkan perungkaian aspek-aspek historis yang lain.
PUBLICATION CHART
LIST 5 LATEST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST 5 LATEST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION
COLLABORATORS