OVERVIEW
Pensyarah Kanan di Pusat Pengajian Hubungan Antarabangsa. Merupakan bekas penyeleras Patani Peace Program di Universiti Sains Malaysia. Membuat kajian tentang konflik dan perdamaian dengan pengkhususan terhadap kes konflik di Patani. Turut terlibat dalam peace building program di Patani dengan menumpukan kepada 'capacity building' di kalangan aktor konflik dalam menggerak ke arah proses perdamaian. Turut sama membuat kajian tentang kes-kes pelarian di Malaysia seperti Rohingya, Unaccompanied Children dan komuniti Siam di Malaysia.
PUBLICATION CHART
LIST 5 LATEST OF PUBLICATION
RESEARCH PIE
LIST 5 LATEST OF RESEARCH
CONSULTATION
UNDERGRADUATE
POSTGRADUATE
SUPERVISION
COLLABORATORS